डॉ० गौरी शंकर प्रसाद 

प्राचार्य 

  डॉ० सुषमा सिंह 

प्रवक्ता (हिंदी)

  डॉ० अवधेश कुमार मिश्रा

प्रवक्ता (राजनीतिशास्त्र)

  डॉ० रविशंकर 

प्रवक्ता (समाजशास्त्र)

 डॉ०  अंजू सिंह 

प्रवक्ता (संस्कृत)

  डॉ० परम नारायण सिंह 

 प्रवक्ता (प्राचीन इतिहास)